Xuất bản thông tin

Công đoàn trường MN Hoa Phượng chung tay vì người nghèo

Công đoàn trường MN Hoa Phượng chung tay vì người nghèo

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-CĐN ngày 06/10/2014 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh và công văn số 92 /KH-CĐGD ngày 05 tháng 11 năm 2014 của công đoàn giáo dục huyện Đông Triều; Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục và Phòng giáo dục – ĐT huyện về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm 2014-2015. Sáng ngày 09/01/2015 Công đoàn trường MN Hoa Phượng tổ chức quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo… giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2014-2015.


            Hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ "Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo… giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2014-2015, Công đoàn trường Mầm non Hoa Phượng  đã phát động cuộc vận động này tới toàn thể Cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh trong nhà trường. Tính đến ngày 08 tháng 01 năm 2015 tập thể Cán bộ - giáo viên - nhân viên và các em học sinh đã nhiệt tình quyên góp, ủng hộ.

                      Kết quả buổi quyên góp thu được như sau:

                     Tổng số tiền quyên góp : 1.500.000 đồng,

                     Tổng số hiện vật quyên góp:

                      Quần áo nam: 02 bao

                      Quần áo nữ: 02 bao

                      Quần áo trẻ em: 01 bao

          Đây là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái "Lá lành đùm lá rách" của tập thể CBGVNV và học sinh trong nhà trường. Qua việc làm này giáo dục cho các em lòng yêu thương nhân loại, biết  đùm bọc, chia sẻ cho nhau những khó khăn trong cuộc sống. Các em nhận thấy việc làm nhỏ bé của mình hôm nay là một món quà vô giá, nó đem đến niềm vui và hạnh phúc cho các bạn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn huyện Hải Hà yêu dấu. 

Các đ/c trong BCH công đoàn trường đang phân loại quần áo để đóng gói.

BCH công đoàn