Xuất bản thông tin

Công tác chuẩn bị “ Hội khỏe bé mầm non” cấp thị xã năm học 2014- 2015

Công tác chuẩn bị “ Hội khỏe bé mầm non” cấp thị xã năm học 2014- 2015

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015 của sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh về việc triển khai "Hội khỏe bé mầm non"
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015 của ngành giáo dục đào tạo thị xã Đông Triều về việc triển khai chuyện đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non".


       Trường Mầm non Hoa Phượng - Phòng giáo dục thị xã Đông Triều được chọn làm địa điểm tổ chức điểm của Sở giáo dục Quảng Ninh về việc tổ chức " Hội khỏe bé mầm non". Cô và trò trường mầm non Hoa Phượng ra sức tập luyện tham gia 04 nội dung trong hội khỏe: Thứ nhất là màn đồng diễn thể dục nhịp điệu với 100 cháu; Thứ hai là màn võ thuật gồm 50 trẻ; Thứ  ba là nhảy Đanbots gồm 30 trẻ; Thứ tư là đội bóng đá mini.

      Sau đây là một số hình ảnh tập luyện:

 

 

                                                                        === Nguyễn Thị Phong===