Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 16/11/2018 

Tổng số trẻ báo ăn; 459 trẻ Điểm trung tâm :399 trẻ Điểm lẻ : 60trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ Tổng tiền ăn củ trẻ:8.491.500đ Điểm trung tâm :7.381.500đ Điểm lẻ: 1.110.000đ

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 18 / 11 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/11/2018

Tổng số trẻ báo ăn; 459 trẻ
Điểm trung tâm :399 trẻ
Điểm lẻ : 60trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ
Tổng tiền ăn củ trẻ:8.491.500đ
Điểm trung tâm :7.381.500đ
Điểm lẻ: 1.110.000đ


 

Tổng số tiền đã chi trong ngày là: 8.491.500 đ

Điểm trung tâm là: 7.381.500 đ

Điểm lẻ là: 1.110.000 đ

 Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là: 0 đ

Điểm trung tâm là: 0 đ

Điểm lẻ là: 0 đ 

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên