Xuất bản thông tin

Kiểm tra hoạt động chuyên môn giáo viên trường MN Hoa Phượng

Kiểm tra hoạt động chuyên môn giáo viên trường MN Hoa Phượng


         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2014, sáng ngày 10/10/2014 Ban giám hiệu trường MN Hoa Phượng tổ chức kiểm tra đột xuất các hoạt động của giáo viên để đánh giá ý thức, trình độ chuyên môn giáo viên nhằm bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

           Thông qua các giờ hoạt động diễn ra trong ngày, BGH ghi nhận sự về cố gắng vượt bậc và đánh giá cao về ý thức, tinh thần chuẩn bị, nề nếp, kết quả triển khai thực hiện hoạt động của các đồng chí giáo viên mà BGH đã kiểm tra. Kết quả xếp loại của BGH giúp giáo viên khẳng định được mình, động viên, khích lệ giáo viên tiếp tục phấn đấu tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

              Dưới đây là một số hình ảnh:

Giờ hoạt động cho trẻ làm quen với Toán của cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan 

lớp 5 tuổi B

Giờ hoạt động cho trẻ làm quen với Toán của cô giáo Ngô Thị Linh- Lớp 5 tuổi A

Giờ hoạt động góc (Chăm sóc cây) lớp 5 tuổi C

 

Giờ hoạt động góc lớp 5 tuổi D

Giờ hoạt động cho trẻ làm quen với khối cầu, khối trụ của cô giáo Trần Thu Giang- Lớp 4 tuổi C

 

Giờ hoạt động Tạo hình của các bé lớp 4 tuổi B

Giờ hoạt động góc lớp 3 tuổi B

Giờ hoạt động nêu gương cuối tuần các bé lớp 4 tuổi khu Vĩnh Hòa

 

CTV  Nguyễn Nga