Xuất bản thông tin

Ngày quốc tế thiếu nhi

Ngày quốc tế thiếu nhi

Hưởng ứng ngày quốc tế nhi 1/6. Trường mầm non Hoa Phượng tổ chức cho trẻ trong toàn trường đón ngày quốc tế nhi.

      Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Từ 15/5 đến 30/6 được coi là Tháng Hành động vì trẻ em Việt Nam.

       Hưởng ứng ngày quốc tế nhi 1/6. Trường mầm non Hoa Phượng tổ chức cho trẻ trong toàn trường đón ngày quốc tế nhi.

       Đến dự và tặng quà có Đ/c phó chủ tịch UBND Phường Mạo Khê thay mặt cho đảng ủy - HĐND - UBND phường tặng quà cho các bé.

        Đến dự và tặng quà cho các bé có đại diện công ty TNHH 1 TV 397.  

 

                                                                                             ===== Nguyễn Thị Phong=====