Xuất bản thông tin

TẬP HUẤN CNTT HÈ 2015

TẬP HUẤN CNTT HÈ 2015


       Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2015. Trường Mầm non Hoa Phượng tổ chức hai đợt tập huấn bồi dưỡng hè cho cán bộ - giáo viên -  nhân viên của nhà trường về CNTT.

        Đợt 1 vào ngày  08/8/2015. Nội dung bồi dưỡng " Thiết kế bài giảng e-laerning theo phần mềm trí việt"

       Đợt 2 vào ngày 15/8/2015. Nội dung bồi dưỡng "Đưa dữ liệu lên kho thư viện điện tử của cá nhân, của trường, của ngành".

       Qua 2 đợt tập huấn cán bộ - giáo viên - nhân viên đã hiểu rõ được cách thiết kế bài giảng điện tử, cách đưa dữ liệu lên trang. Đây là đợt tập huấn bổ ích cho giáo viên để có hành trang tốt phục vụ cho năm học mới 2015 - 2016.

        Một số hình ảnh tập huấn:

 

 

 

                                                                                        CTV: Nguyễn Thị Phong