You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường MN Hoa Phượng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Được sự đồng ý của công đoàn ngành GD & ĐT thị xã Đông Triều; Ban Chi ủy – Chi bộ trường MN Hoa Phượng, sự tạo điều kiện của cơ quan chuyên môn. Sáng ngày 31/7/2017 Công đoàn trường MN Hoa Phượng long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bé ở trường

Tài chính công khai - Ngày 21/08/2017 

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 390 trẻ - Điểm chính : 342 trẻ - Điểm lẻ: 48 Tiền ăn mỗi xuất 01/ ngày là 15.000đ Tổng tiền ăn của trẻ : 5.850.000đ - Điểm chính : 5.130.000đ - Điểm lẻ: 720.000đ

Calendar
Today: Tuesday, 22 / 08 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/08/2017

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 390 trẻ.
- Điểm chính: 342 trẻ.
- Điểm lẻ: 48 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 15.000đ.
Tổng số tiền ăn của trẻ: 5.850.000đ
- Điểm chính: 5.130.000đ
- Điểm lẻ: 720.000đ.


Tổng số đã chi trong ngày: 5.850.000đ
- Điểm chính:  5.130.000đ
- Điểm lẻ: 720.000đ. 
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên