Navigation
To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 23/10/2018 

Tổng số trẻ báo ăn; 456 trẻ Điểm trungtâm :395trẻ Điểm lẻ : 61trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.000đ Tổng tiền ăn củ trẻ: 8.208.000đ Điểm trung tâm :7110.000đ Điểm lẻ: 1.098.000

Calendar
Today: Tuesday, 23 / 10 / 18
23/10

- Đ/c Nguyễn Thị Lương: HT - Trực trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Vân: PHT - Trực đón sớm trả muộn

- Đ/c Bùi Thị Lan: PHT - Trực điểm lẻ

- Đ/c Đoàn Thị Thu Hiền: PHT - Trực bán trú

Thông báo

Tài chính công khai ngày 23/10/2018

Tổng số trẻ báo ăn; 456 trẻ
Điểm trungtâm :395trẻ
Điểm lẻ : 61trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.000đ
Tổng tiền ăn củ trẻ: 8.208.000đ
Điểm trung tâm :7110.000đ
Điểm lẻ: 1.098.000


 Tổng số tiền đã chi trong ngày là: 8.208000 đ

Điểm trung tâm là: 7.110.000 đ

Điểm lẻ là: 1098.000 đ

- Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là: 0 đ

Điểm trung tâm là: 0 đ

Điểm lẻ là: 0 đ 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên