Navigation
To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3/2018 

Thực hiện kế hoạch số 12-KH/ĐTN ngày 26 tháng 2 năm 2018 của Đoàn TN Phường Mạo Khê; Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên năm học 2017 - 2018 của BCH đoàn TN trường Hoa Phượng; Được sự nhất trí của chi ủy trường MN Hoa Phượng. Chiều ngày 24/3/2016 chi đoàn trường MN Hoa Phượng tổ chức "Ngày hội đoàn viên 2018" để kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931-26/03/2018.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 24/4/2018 

Tổng số trẻ báo ăn: 556 trẻ Điểm trung tâm : 4609trẻ Điểm lẻ : 87 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là: 18.5000 Tổng tiền ăn của trẻ: 10.286.000đ Điểm trung tâm : 8.676.500đ Điểm lẻ: 1.609.500đ

Calendar
Today: Wednesday, 25 / 04 / 18
25/04

- Đ/c Nguyễn Thị Lương: HT - Trực trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Vân: PHT - Trực đón sớm trả muộn

- Đ/c Bùi Thị Lan: PHT - Trực điểm lẻ

- Đ/c Đoàn Thị Thu Hiền: PHT - Trực bán trú

25/04

- Đ/c Nguyễn Thị Lương: HT - Trực trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Vân: PHT - Trực đón sớm trả muộn

- Đ/c Bùi Thị Lan: PHT - Trực điểm lẻ

- Đ/c Đoàn Thị Thu Hiền: PHT - Trực bán trú

Thông báo

Tài chính công khai ngày 24/4/2018

Tổng số trẻ báo ăn: 556 trẻ
Điểm trung tâm : 4609trẻ
Điểm lẻ : 87 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là: 18.5000
Tổng tiền ăn của trẻ: 10.286.000đ
Điểm trung tâm : 8.676.500đ
Điểm lẻ: 1.609.500đ


Tổng số đã chi trong ngày : 10.286.000đ

Điểm trung tâm: 8.676.000đ

Điểm lẻ: 1.609.500đ

- Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ

- Điểm trung tâm : 0đ

- Điểm lẻ : 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên