tm.jpg-2
nan bat.jpg-3
IMG_9718 copy.JPG-2
IMG_3193.JPG-1
DSC_0225.JPG-1
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 11/12/2018

Tổng số trẻ báo ăn; 393trẻ
Điểm trungtâm :339 trẻ
Điểm lẻ :54trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ:7.270.500đ
Điểm trung tâm : 6.271.500đ
Điểm lẻ: 999000d


 

Tổng số trẻ báo ăn; 393trẻ
Điểm trungtâm :339 trẻ
Điểm lẻ :54trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ:7.270.500đ
Điểm trung tâm : 6.271.500đ
Điểm lẻ: 999000d
Calendar
Today: Wednesday, 12 / 12 / 18
12/12

- Đ/c Nguyễn Thị Lương: HT - Trực đón sớm trả muộn

- Đ/c Bùi Thị Lan: PHT - Trực bán trú

- Đ/c Đoàn Thị Thu Hiền: PHT -  Chấm thi GVG 

Tài chính công khai ngày 11/12/2018 

Tổng số trẻ báo ăn; 393trẻ Điểm trungtâm :339 trẻ Điểm lẻ :54trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:7.270.500đ Điểm trung tâm : 6.271.500đ Điểm lẻ: 999000d

Tài nguyên