tm.jpg-2
nan bat.jpg-3
IMG_9718 copy.JPG-2
IMG_3193.JPG-1
DSC_0225.JPG-1
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/2/2019

Tổng số trẻ báo ăn;467trẻ
Điểm trungtâm : 407 trẻ
Điểm lẻ 69 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18500đ
Tổng tiền ăn của trẻ 8.806..000đ
Điểm trung tâm :7.529.500đ
Điểm lẻ: 1.276.500đ


Tổng số trẻ báo ăn;467trẻ
Điểm trungtâm : 407 trẻ
Điểm lẻ 69 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18500đ
Tổng tiền ăn của trẻ  8.806..000đ
Điểm trung tâm :7.529.500đ
Điểm lẻ: 1.276.500đ
Calendar
Today: Monday, 18 / 02 / 19

Tài chính công khai ngày 18/2/2019 

Tổng số trẻ báo ăn;467trẻ Điểm trungtâm : 407 trẻ Điểm lẻ 69 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18500đ Tổng tiền ăn của trẻ 8.806..000đ Điểm trung tâm :7.529.500đ Điểm lẻ: 1.276.500đ

Tài nguyên