Asset Publisher

THẮM TÌNH QUÂN DÂN

THẮM TÌNH QUÂN DÂN

Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2015. Đoàn thanh niên đơn vị cục quân chủng PKKQ - Kho 255 đã đến giúp nhà trường vận chuyển đất, đá, gạch vào khu vui chơi trong khuôn viên nhà trường.

           Đơn vị cục quân chủng PKKQ - Kho 255 là một đơn vị kết nghĩa với chi đoàn nhà trường đã nhiều năm. Theo kế hoạch đơn vị đã cử 10 đồng chí đoàn viên trong đơn vị kết hợp với các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn của nhà trường lao động vận chuyển đất, đá, gạch trong 02 ngày từ 15/4 đến 16/4.

           Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và thắm tình đoàn kết giữa hai đơn vị.

           Sau đây là một số hình ảnh:

  \

 

                                                                                          === Nguyễn Thị Phong===