Asset Publisher

Trường mầm non Hoa Phượng tham gia Hội diễn văn nghệ ngành GD

Trường mầm non Hoa Phượng tham gia Hội diễn văn nghệ ngành GD

Cô và trò trường mầm non Hoa Phượng xuất sắc giành giải nhì tại hội diễn văn nghệ ngành GD cụm 4

https://youtu.be/BtUGqHMa6ao

https://youtu.be/vJwa1P_gX6c?t=7