Asset Publisher

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015.

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015.

Thực hiện Công văn số 557/PGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều "về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014 - 2015". Kế hoạch số 751/KH-PGD&ĐT -MN ngày 18/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho giáo viên mầm non năm học 2014 - 2015.

         Trường Mầm non Hoa Phượng  có 22  giáo viên tham gia hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện. Tham gia hội thi  22  giáo viên phải trải qua các nội dung: Thi lý thuyết, thi viết sáng kiến kinh nghiệm và thi thực hành. Các đồng chí giáo viên đã trải qua hai vòng thi viết sáng kiến kinh nghiệm và thi lý thuyết, tất cả các giáo viên nhà trường tham gia dự thi đều đủ điều kiện để tiếp tục tham gia vòng thi thực hành.

        Hôm nay 22 giáo viên đã nỗ lực quyết tâm cao trong phần thi thực hành. Các đồng chí giáo viên đã chuẩn bị tốt từ giáo án đến đồ dùng đồ chơi phục vụ cho cô và trẻ. Sự tự tin nên đã hoàn thành tốt phần thi của mình.

         Đây là dịp để các cô giáo thể hiện tài năng, sự thông minh sáng tạo và sử lý các tình huống sư phạm trong giờ dạy cũng là cơ hội để giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên và cũng là cơ sở để Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, công nhận danh hiệu giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2014 - 2015.

       Một số hình ảnh các tiết dự thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp huyện:

                                           

 

 

 

 

== Nguyễn Thị Phong==