Asset Publisher

Trường mầm non Hoa Phượng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

Trường mầm non Hoa Phượng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

Sáng ngày 20/02/2017, tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường mầm non Hoa Phượng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

                Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Thị Lương: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt và thông qua nội dung kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều và tổ chức ký cam kết giữa Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên với đ/c Hiệu trưởng. Kết quả 45/45 đ/c đạt 100% cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia ký cam kết với đ/c Hiệu trưởng nhà trường. Hội nghị diễn ra tốt đẹp với sự nhất trí cao của tập thể CB,GV,NV trong trường.

          Sau đây là một số hình ảnh:

 

Đ/c Nguyễn Thị Lương: Bí thư Chi bộ - HT nhà trường thông qua kế hoạch

thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Thảo luận và ký cam kết

Đại diện Chi bộ, BGH, Công đoàn, Đoàn TN ký cam kết

CB,GV,NV ký cam kết với đ/c HT

CB,GV,NV ký cam kết với đ/c HT

                                                              Thu Hiền