Thực đơn tháng 12 năm 2017 

Thực đơn tháng 12 năm 2017

 

Tài chính công khai ngày 11/12/2018 

Tổng số trẻ báo ăn; 393trẻ Điểm trungtâm :339 trẻ Điểm lẻ :54trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:7.270.500đ Điểm trung tâm : 6.271.500đ Điểm lẻ: 999000d