tm.jpg-2
nan bat.jpg-3
IMG_9718 copy.JPG-2
IMG_3193.JPG-1
DSC_0225.JPG-1
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/1/2019

Tổng số trẻ báo ăn; 500 trẻ
Điểm trungtâm : 431trẻ
Điểm lẻ 69 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18500đ
Tổng tiền ăn của trẻ 9.250.000đ
Điểm trung tâm :7.973.500đ
Điểm lẻ: 1.276.500 đ


Tổng số trẻ báo ăn; 500 trẻ
Điểm trungtâm : 431trẻ
Điểm lẻ  69 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18500đ
Tổng tiền ăn của trẻ  9.250.000đ
Điểm trung tâm :7.973.500đ
Điểm lẻ: 1.276.500 đ
Calendar
Today: Friday, 18 / 01 / 19
18/01

- Đ/c Nguyễn Thị Lương: HT - Trực đón sớm trả muộn

- Đ/c Bùi Thị Lan: PHT - Trực điểm lẻ

- Đ/c Đoàn Thị Thu Hiền: PHT - Trực bán trú

Tài chính công khai ngày 18/1/2019 

Tổng số trẻ báo ăn; 500 trẻ Điểm trungtâm : 431trẻ Điểm lẻ 69 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18500đ Tổng tiền ăn của trẻ 9.250.000đ Điểm trung tâm :7.973.500đ Điểm lẻ: 1.276.500 đ

Tài nguyên