Menu
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 16/3/2018 

Tổng số trẻ báo ăn: 515 trẻ Điểm trung tâm : 439 trẻ Điểm lẻ : 76 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 9.527.500đ Điểm trung tâm : 8.121.500đ Điểm lẻ: 1.406.000đ

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 18 / 03 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/3/2018

Tổng số trẻ báo ăn: 515 trẻ
Điểm trung tâm : 439 trẻ
Điểm lẻ : 76 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 9.527.500đ
Điểm trung tâm : 8.121.500đ
Điểm lẻ: 1.406.000đ


Tổng số đã chi trong ngày : 9.527.500đ

Điểm trung tâm: 8.121.500đ

Điểm lẻ: 1.406.000đ

- Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ

- Điểm trung tâm : 0đ

- Điểm lẻ : 0 đ

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên