Tài nguyên
nhan ghe.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
UBND tang qua 1-6.jpg
9b9474bf22b9a5250e845ce0853f37e0.jpg
ht phat bieu.jpg
hoi gd nha giao tang.jpg
cong doan tang ngoc.jpg
chi luong tang ngoc.jpg
chi bo tang.jpg
22 xuat sac.jpg
4 xuat sac.jpg
2.jpg
1.jpg
vo.jpg
trong hoi.jpg
trao giai.jpg
nem bong vao ro.jpg
năn bat.jpg
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên tải về nhiều nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt Văn học: Truyện “ Chú Vịt Xám”
Tác giả: Thạch Thị Vân
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 8.050,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 559
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình