Tài nguyên
b2.jpg
cô hat 3.jpg
b1.jpg
B3.jpg-1
co hat.jpg
Mua co.jpg
B3.jpg
B4.jpg
5B4.jpg
5B4 2.jpg
Phu huynh cac lop.jpg
HCMHS.jpg
TVB.jpg
Nuoc Phu thanh.jpg
Agribank.jpg
Cac khu pho.jpg
UBND tang hoa.jpg
Lien.jpg
Vũ Thị Thúy Loan - Kế toán copy.jpg
Mai bep.jpg
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên tải về nhiều nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt Văn học: Truyện “ Chú Vịt Xám”
Tác giả: Thạch Thị Vân
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 8.050,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 685
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình