Tài nguyên
a9.jpg
a8.jpg
a7.jpg
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
Picture 097.jpg
Picture 092.jpg
Picture 088.jpg
Picture 084.jpg
Picture 082.jpg
Picture 078.jpg
Picture 098.jpg
IMG-anh 8-3.jpg
IMG-anh 5 8-3.jpg
IMG-anh 3 8-3.jpg
IMG-anh 2.8-3.jpg
IMG-anh4 8-3.jpg
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên tải về nhiều nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt Văn học: Truyện “ Chú Vịt Xám”
Tác giả: Thạch Thị Vân
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 8.050,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 516
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình