Tài nguyên
bup fe.jpg-1
bupfe 2.jpg
bupfe4.jpg
Bupf5.jpg
bup fe.jpg
Bp7.jpg
BF8.jpg
BF1.jpg
hoc tap cntt.jpg
tap huan CNTT.jpg
Tap hua.jpg
5 tuoi.jpg
4 tuoi.jpg
HGDNG tang hoa NT.jpg
GD tan tam tang hoa.jpg
ddc khoa pb.jpg
HGD nha giao tang qua 3 dc.jpg
Cong doan vva nha truong tang qua.jpg
CD va NT tang qua CM.jpg
CD NT DTN tang qua.jpg
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên tải về nhiều nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt Văn học: Truyện “ Chú Vịt Xám”
Tác giả: Thạch Thị Vân
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 8.050,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 690
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình