Tài nguyên
luong bao cao.jpg
toan canh.jpg
chia tay.jpg
Loan tham luan.jpg
Hoai tham luan.jpg
BCU ra mat.jpg
bo phieu.jpg
DCT bo phieu.jpg
bieu quyet.jpg
DTN chuc mung.jpg
CD chuc mung.jpg
DCT dieu hanh.jpg
UB phat bieu.jpg
UB tang hoa.jpg
IMG-0722.JPG
IMG-0717.JPG
IMG-0712.JPG
21.JPG
20.JPG
19.JPG
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên tải về nhiều nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt Văn học: Truyện “ Chú Vịt Xám”
Tác giả: Thạch Thị Vân
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 8.050,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 682
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình