Tài nguyên
Picture 070.jpg
Picture 067.jpg
Picture 064.jpg
Picture 061.jpg
Picture 059.jpg
Picture 072.jpg
chi loan .jpg
Ht trao qua.jpg
DSC09878.jpg
van 2.JPG
van.JPG
van 1.JPG
hoai 1.JPG
hoai.JPG
múa 3.JPG
mua 2.JPG
hat 2.JPG
hat 1.JPG
ban chi ủy.JPG
daibieu tang hoa.JPG
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên tải về nhiều nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt Văn học: Truyện “ Chú Vịt Xám”
Tác giả: Thạch Thị Vân
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 8.050,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 511
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình