Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG
Năm học 2020 - 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Trẻ nhà trẻ từ 13 - 36 tháng: 3 nhóm: 50 trẻ. - Trẻ từ 3 - 5 tuổi: 15 nhóm lớp: 460 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
- Giấy khai sinh (Bản sao) - Sổ hộ khẩu (Bản sao) - Đơn xin học - Thông tin trẻ. - BH y tế trẻ (Bản sao)
Tuyến tuyển sinh:
Khu Vĩnh Thông, Khu Phố 1, Khu Phố 2, Khu Vĩnh Hải, Khu Vĩnh Tuy 2, Khu Vĩnh Sinh, Khu Vĩnh Hòa, Khu Vĩnh Hồng, Khu Vĩnh Quang 1, Khu Vĩnh Quang 2
Điều kiện tuyển sinh:
Trẻ nhà trẻ từ 13 tháng tuổi đến trẻ mẫu giáo 5 tuổi
Hướng dẫn sau đăng ký:
GVCN
Tin mới nhất