Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG
Năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Trẻ nhà trẻ 13- 24- 36 tháng tuổi: 3 nhóm: 50 trẻ - Trẻ 3 - 5 tuổi: 16 lớp: 460 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
- Giấy khai sinh bản sao - Sổ hộ khẩu bản sao - Đơn xin học - Thông tin trẻ
Tuyến tuyển sinh:
Khu Vĩnh Thông, Phố 1, Phố 2, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Quang 1, Vĩnh Quang 2, Vĩnh Sinh, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tuy 2,
Điều kiện tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ đúng tuyến - Trẻ có đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ theo quy định
Hướng dẫn sau đăng ký:
Đăng ký tại phòng Hành chính khu trung tâm
Tin mới nhất