17760106_705168546328417_8043157534547966965_n.jpg
17760106_705168546328417_8043157534547966965_n.jpg-1
18057915_1939403916291981_135694358596501741_n.jpg
18057915_1939403916291981_135694358596501741_n.jpg-1
22782099_912147178941792_276137773_n.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

tài chính công khai 14/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 488 trẻ
Điểm trung tâm :401 trẻ
Điểm lẻ: 87trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ:9028.000đ
Điểm trung tâm :7.418.500đ
Điểm lẻ: 1.609.500đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 15 / 04 / 2021
6 giờ 45

- Đ/c Dương Thị Tâm- HT trực và làm viêc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ khu vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ vĩnh Hồng

 

Cảnh quan, môi trường học đường

tài chính công khai 14/4/2021 

Tổng số trẻ báo ăn: 488 trẻ Điểm trung tâm :401 trẻ Điểm lẻ: 87trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:9028.000đ Điểm trung tâm :7.418.500đ Điểm lẻ: 1.609.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

Tài nguyên