17760106_705168546328417_8043157534547966965_n.jpg
17760106_705168546328417_8043157534547966965_n.jpg-1
18057915_1939403916291981_135694358596501741_n.jpg
18057915_1939403916291981_135694358596501741_n.jpg-1
22782099_912147178941792_276137773_n.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

tài chính công khai ngày 02/06/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 466 trẻ
Điểm trung tâm: 368 trẻ
Điểm lẻ: 98 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 8.621.000đ
Điểm trung tâm : 6.808.000đ
Điểm lẻ: 1.813.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0đ
Điểm lẻ : 0đ


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 05 / 06 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c  HT Nguyễn Thị Lương: Trực đón sớm trả muộm 

- Đ/c PHT Bùi Thị Lan: Trực điểm lẻ

- Đ/ Đoàn Thị Thu Hiền: Trực trực bán trú
Cảnh quan, môi trường học đường

tài chính công khai ngày 02/06/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 466 trẻ Điểm trung tâm: 368 trẻ Điểm lẻ: 98 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.621.000đ Điểm trung tâm : 6.808.000đ Điểm lẻ: 1.813.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

Tài nguyên