Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 05 / 06 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c  HT Nguyễn Thị Lương: Trực đón sớm trả muộm 

- Đ/c PHT Bùi Thị Lan: Trực điểm lẻ

- Đ/ Đoàn Thị Thu Hiền: Trực trực bán trú