Lịch công tác
Thứ hai, ngày 27/03/2023
6 giờ 30

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng.

- Đ/c Nguyễn Thị Mai Phương – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa.

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng.

- Đ/c Nguyễn Thị Mai Phương – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa.

Thứ ba, ngày 28/03/2023
6 giờ 30

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng.

- Đ/c Nguyễn Thị Mai Phương – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa.

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 25 / 03 / 2023