17760106_705168546328417_8043157534547966965_n.jpg
17760106_705168546328417_8043157534547966965_n.jpg-1
18057915_1939403916291981_135694358596501741_n.jpg
18057915_1939403916291981_135694358596501741_n.jpg-1
22782099_912147178941792_276137773_n.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

tài chính công khai 15/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 480 trẻ
Điểm trung tâm :394 trẻ
Điểm lẻ: 86
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ:8.880.000
Điểm trung tâm :7.289.000đ
Điểm lẻ: 1.591.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 19 / 04 / 2021
6 giờ 40

- Đ/c Dương Thị Tâm- HT trực và làm viêc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ khu vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ vĩnh Hồng

 

Cảnh quan, môi trường học đường

tài chính công khai 15/4/2021 

Tổng số trẻ báo ăn: 480 trẻ Điểm trung tâm :394 trẻ Điểm lẻ: 86 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.880.000 Điểm trung tâm :7.289.000đ Điểm lẻ: 1.591.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

Tài nguyên