Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG
Năm học 2022-2023

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm học 2022 - 2023 Trường mầm non Hoa Phượng xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh trong độ tuổi là 460 trong đó. - Nhà trẻ là 50 cháu - Mẫu giáo là 410 cháu
Hướng dẫn tuyển sinh:
Hướng dẫn tuyển sinh: - Thông báo tuyển sinh tuyên truyền trên loa phát thanh ở các khu. - Hồ sơ trẻ gồm: + Đơn xin nhập học (theo mẫu) + Bản sao giấy khai sinh + Bản sao phô tô hộ khẩu + Bản sao giấy chứng nhận đối với trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, tự kỷ (nếu có) + Bản kê khai thông tin học sinh.
Tuyến tuyển sinh:
- Nhà trường tuyển sinh tất cả trẻ có khẩu trên địa bàn phường Mạo Khê - Trẻ có khẩu tạm trú tại phường Mạo Khê
Điều kiện tuyển sinh:
Trẻ sinh từ 3 tháng đến 6 tuổi, có đầy đủ hồ sơ theo quy định
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Nộp hồ sơ tại văn phòng nhà trường - Ban giám hiệu nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân chia lớp theo độ tuổi
Tin mới nhất