17760106_705168546328417_8043157534547966965_n.jpg
17760106_705168546328417_8043157534547966965_n.jpg-1
18057915_1939403916291981_135694358596501741_n.jpg
18057915_1939403916291981_135694358596501741_n.jpg-1
22782099_912147178941792_276137773_n.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

tài chính công khai 5/5/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 405 trẻ
Điểm trung tâm :331 trẻ
Điểm lẻ: 74
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.492.500
Điểm trung tâm :6.123.500đ
Điểm lẻ: 1.369.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 26 / 07 / 2021

Cảnh quan, môi trường học đường

tài chính công khai 5/5/2021 

Tổng số trẻ báo ăn: 405 trẻ Điểm trung tâm :331 trẻ Điểm lẻ: 74 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.492.500 Điểm trung tâm :6.123.500đ Điểm lẻ: 1.369.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

Tài nguyên